Đi bộ 10.8km

Đii bộ 10.8km
Hôm nay là một ngày rất đẹp trời, giữa thu tiết trời mát mẻ, nắng ấm chan hòa mọi nơi. Ngày hôm nay mình cũng cảm thấy rất hiệu quả. Dậy sớm, đi bộ & nghe tiếng Anh buổi sáng....
Read more »

Pumpkin, gourds or squash

I have started notice about pumpkin in early of this summer when we started the garden in apartment’s balcony. And sometime I hear the word squash but I also think about it is the “pumpkin” in Vietnam. Yesterday I came to...
Read more »

Không khí

Trong tiếng Việt có một từ khá thú vị là từ không khí, từ này có 2 nghĩa chính một là chỉ vật chất mà chúng ta đang hít thở mỗi giây và hai là về cảm giác, cảm nhận chung...
Read more »