Downtown nghĩa là gì - nguyenhuutrong.com

Downtown là gì?

By trongnguyen / September 21, 2016 / 0 Comments
Road trip là gì

Roadtrip là gì

By trongnguyen / September 12, 2016 / 0 Comments
Quả việt quất tên tiếng Anh là blueberries

Quả việt quất tên tiếng Anh là gì?

By trongnguyen / November 27, 2017 / 0 Comments

Ngày lễ tạ ơn (Thanksgiving)

By trongnguyen / November 10, 2017 / 0 Comments
Down payment - tiền đặt cọc là gì

Down payment là gì?

By trongnguyen / November 28, 2017 / 0 Comments

Down payment là gì?

Down payment là từ được dùng rất phổ biến ở Mỹ để chỉ phần tiền đặt cọc khi cần thực hiện các giao dịch mua bán lớn như mua nhà, mua xe. Đây là phần tiền mà người mua sẽ trả trước một phần để đáp ứng điều kiện vay của ngân hàng, tổ chức… Read More »

Who is average Joe?

The terms average Joe, ordinary Joe (for males) and ordinary Jane, average Jane, and plain Jane (for females), are used primarily in North America to refer to a completely average person, commonly an average American. They are the image of a hypothetical “completely average person” or to describe an existing person. Parallel terms in other… Read More »

Fintech là gì?

Fintech là gì? Là từ dùng để chỉ các công ty kinh doanh dịch vụ tài chính dựa trên nền tảng công nghệ (financial technology). Việc tích hợp các hình thức thanh toán mang tính đột phá về công nghệ như blockchain vào phần mềm quản lý được xem là hình thức vừa mang lại lợi ích… Read More »