Ngày lễ tạ ơn (Thanksgiving)

By trongnguyen / November 10, 2017 / 0 Comments

Nghĩa của từ Downtown

Ở Mỹ từ Downtown được dùng rất phổ biến để chỉ khu vực trung tâm của một thành phố. Ở các thành phố lớn như Houston, tiểu bang Texas thì ngoài Downtown còn có các khu vực/zone khác như Uptown hoặc Midtown. Downtown /´daun¸taun/: Đọc như là “đao thao” chỉ khu vực trung tâm, nơi… Read More »

Ngày lễ tạ ơn (Thanksgiving)

Lại sắp tới một mùa Lễ tạ ơn mới, vài năm trở lại đây cứ khoảng trung tuần của tháng 11 là trong lòng lại thấy nao nao mỗi khi nghĩ về Lễ tạ ơn, phần lớn là sự phấn khích vì sắp có dịp được nghỉ dài 4 ngày, sẽ được tụ họp bạn… Read More »

Tạo danh mục bài viết phổ biến (Popular Posts) kèm hình ảnh cho WordPress

Danh mục bài viết phổ biến (popular posts) sẽ liệt kê các bài được bạn đọc chú ý nhất trên trên Blog/Website của bạn dựa trên các tiêu chí đánh giá như tổng lượt xem (view), nhận xét (comment). Một danh sách popular posts sẽ giúp người đọc nhanh chóng tiếp cận các thông tin… Read More »