Idempotence

This word “idempotence” is used in Mathematics & Computer Science to specify some calculation or operation that never change result although you perform it one time for multiple time. For example, the multiple 1*1 or 1*1 [n time] will always...
Read more »

Quantas Data Center

Today I had a lunch with my colleague who just come back from the Australia trips to visit Quantas Airline in Sydney. He did meet the CTO of Quantas and they talked about the vision of this Airline to migrate their...
Read more »

Bạn Subway

Hôm nay lúc từ Fred Meyer đi ra, đang chờ đèn đỏ để qua đường đi bộ về nhà thì thấy có người quen quen lái xe đi qua cười cười. Dừng hình rất nhanh và nhớ ngay ra đây...
Read more »

Kobe vs Messi

Kobe là cầu thủ bóng rổ nhà nghề của Mỹ, anh đang chơi cho đội Los Angeles Lakers với mức lương 30.45 triệu USD. Còn Messi là thiên tài bóng đá Argentina hiện đang chơi cho câu lạc bộ FC...
Read more »