100% renewable

By | April 14, 2016

Các ông lớn về công nghệ của Mỹ đang có xu hướng cam kết dung 100% năng lượng sạch tái chế (renewable energy) từ gió, mặt trời và nước. Apple và Amazon đã bắt đầu cán mốc 100% này cho các trung tâm dữ liệu, office và retail store của họ. Cơ hội lớn cho các kỹ xư xây dựng các tấm năng lượng mặt trời (solar panel) hay tua-bin gió (wind turbine) 🙂

Xem thêm  How to upgrade your Phantom 3 Advanced

Bình luận