Monthly Archives: September 2015

New start, again

Đây là lần thứ 3 mình phải bắt đầu cái blog từ đầu vì mất dữ liệu 🙁 Lần 1, với tinhkhuc24, một lần đi uống say về nghịch nghịch xóa luôn cái db không recovery được nữa. Bay nguyên cả những ghi chép “ngây ngô” của những năm đầu ở Vũng Tàu. Lần 2,… Read More »