Monthly Archives: March 2016

Minh Khai attractions

Ngõ vắng (ngay gần nhà) Đường sớm với người lao động đạp xe (đường ướt do phun nước chống bụi) Cửa hàng hoa ở đường Đại La Các cây ATM gần nhà Chị (ATM, withdraw, protection) Other: Nhà ăn SV Hanu