Monthly Archives: April 2016

100% renewable

Các ông lớn về công nghệ của Mỹ đang có xu hướng cam kết dung 100% năng lượng sạch tái chế (renewable energy) từ gió, mặt trời và nước. Apple và Amazon đã bắt đầu cán mốc 100% này cho các trung tâm dữ liệu, office và retail store của họ. Cơ hội lớn cho… Read More »