Monthly Archives: May 2016

Cơ hội cho nghề BA (IT)

Nghề BA (Business Analyst) trong lĩnh vực IT đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam và trên thế giới. Dù bạn đang mới chập chững vào nghề, đang ở mức độ junior, hay đã có nhiều năm kinh nghiệm và ở tầm senior thì cơ hội cho bạn đều rất nhiều. 2 kỹ năng… Read More »