Monthly Archives: October 2016

Thẻ xanh và quốc tịch Mỹ khác nhau thế nào?

Những người có thẻ xanh (green card holder) và công dân Mỹ (US citizen) có phần lớn các quyền lợi như sau. Có 2 điểm chính sau mà người có thẻ xanh bị hạn chế so với người quốc tịch Mỹ. Không được bầu cử – Người thẻ xanh không được phép bầu cử. Dịp… Read More »

What is Rust Belt town

The Rust Belt is a term for the region straddling the upper North-Eastern United States, the Great Lakes, and the Midwest States, referring to economic decline, population loss, and urban decay due to the shrinking of its once-powerful industrial sector. The term gained popularity in the U.S. in the 1980s. Wikipedia.

How to upgrade your Phantom 3 Advanced

Below are steps to upgrade firmware on your Phantom 3 Advanced. Download your latest firmware (v1.9.60) from DJI repository. Unzip the P3S_FW_V01.09.0060.zip folder. Copy all the sub-folders of P3S_FW_V01.09.0060 into the root of your microSD card. Insert the card and start your DJI Advanced to begin the upgrade process. It will take about 5 minutes for the… Read More »

Breathing while running – nose or mouth

Are you taking in air via nose or mouth while running? There are so much controversial out there regarding to the running breathing technique. The best answer should be pick up the technique that you feel most comfortable with since no one understand your body better than yourself. A simple rule is, breathing via your… Read More »

Outdoor pumpkin patch in Houston

Outdoor pumpkin patches in Houston area Dewberry Farm Location: 7705 FM 362, Brookshire, TX 77423 Ticket:$12 (Under 3 years are free) Hour: Sat (10 – Dusk), Sun (12 – Dusk) 7 Acre Wood, Conroe Location: 4401 North Frazier Street, Conroe, TX 77303 Ticket: $6 (Under 18 months are free) Hour: Sat (9-5), Sun (12-5) Blessington… Read More »

Chèn hình ảnh vào chữ trong Photoshop

Dưới đây là các thao tác cơ bản giúp bạn chèn/lồng ghép hình ảnh vào trong chữ sử dụng Photoshop. Bước 1: Bạn nhấn Ctrl + New để tạo mới 1 tài liệu trong photoshop, mình sẽ tạo 1 logo cho kênh Youtube Cuộc sống Mỹ của mình nên sẽ chọn kiểu tài liệu tạo mới là… Read More »

Tháng 10

Có lẽ tháng 10 là tháng đẹp nhất trong mùa thu ở nước Mỹ. Năm nay mùa thu bắt đầu vào ngày 23/9, như thông thường khoảng 1 tuần sau khi chuyển sang thu thì thời tiết vẫn còn ảnh hưởng của mùa hè nên nóng bức (đặc biệt ở những tiểu bang phía Nam,… Read More »