Monthly Archives: November 2016

Be a person of value

To be a person of value means to bring more value to your community where you are living now.

What is a deductible?

A deductible is the amount you must pay out of pocket for expenses before your insurance company will begin to cover your medical bills. Typically, the deductible starts over tat the  beginning of the calendar year and each family member mus meet their own deductible.

Business books

5 business books to check-out, those are all good reading: Competitive Strategy (Michael E. Porter) The Personal MBA (Josh Kaufman) Blue Ocean Strategy (W. Chan Kim) The Lean Startup (Eric Ries) Traction (Gino Wickman)

Basic fitness equipment

Below is list of basic equipment for a gym or fitness center. Cardio Equipments & Machines elliptical exercise bike steppers treadmills rowing machines flooring and mats Weight & Strength Training kettle bells medicine balls plates & racks weight & strength machines weight bench weight sets barbells

How to start new WordPress Blog?

Steps to getting started with new WordPress Blog: Buy a domain. Buy a host. Setup your domain to redirect to your host address (update name server information) Install WordPress, setup admin user to your blog. Select a free or premium theme for your blog. Register for a free Google Analytics account, remember the tracking code… Read More »

Tháng 11 Houston

Trời mới bước sang tháng 11 được vài ngày nhưng sự thay đổi thời tiết  và khác biệt với tháng 10 là rất rõ rệt. Mới cuối tháng 10 thời tiết còn rất đẹp, trời trong và nắng vàng cả ngày (mặc dù có hơi nóng bức, nhiệt độ buổi trưa có thể lên tới… Read More »

Tại sao EB5?

Visa EB-5 hay còn gọi là Visa đầu tư (trong chuỗi EB còn có EB1, EB2, EB3, 1 và 2 dành cho những người hoặc nổi tiếng, hoặc có học vị cao (giáo sư, tiến sỹ), 3 dành cho người lao động phổ thông) là kiểu Visa đang được quan tâm ở Việt Nam. Với… Read More »