Monthly Archives: January 2017

What is the dividend?

Dividend is the amount of free cash flow that the company pays back to its shareholders/owners. When it comes to free cash flow, the company has 2 main options to spend this amount of money, they can re-invest into current business to make a bigger return or pay back to shareholders via divined stocks. Some… Read More »

Quả lắc thành công

Trong những nỗ lực để hướng tới sự thành công trong cuộc sống sẽ khó tránh khỏi những thất bại. Mục tiêu của chúng ta sẽ không phải là né tránh thất bại (và việc đó gần như là không thể), mà là cố gắng trải nghiệm thật nhiều, thất bại thật nhiều và nhanh… Read More »

Past is past

Khó khăn lớn nhất chúng ta phải vượt qua đôi khi không phải là sự cạnh tranh, áp lực thời gian, những người khó cộng tác, mà đó chính là con người chưa hoàn thiện của chúng ta ở trong quá khứ. Những suy nghĩ tiêu cực trong tiềm thức, những thói quen xấu chính… Read More »

Bond coupon rate vs yield

Beginning investor in bonds often get confused with coupon interest rate (coupon rate) and yield rate (market interest rate). We will break out those terms to help you get used to with its. Coupon rate: This is a fixed rate to calculate future payment of bond from issue to maturity date. For example, if the… Read More »

Năm mới 2017

Ngày đầu tiên của năm mới 2017, kính chúc toàn thể gia đình, người thân, bạn bè một năm mới bình an – sức khỏe – hạnh phúc và thành công.