3 điều học được từ người làm nông nghiệp

By | September 7, 2016

3 điều tôi học được từ một người làm nông nghiệp (nông dân):

  1. Tinh thần tự làm chủ, khởi nghiệp (self  employee, startup): Mỗi người nông dân đều tự làm việc cho chính mình, chăm lo con giống, cây trồng của chính gia đình mình. Họ là những người chủ thực sự của công việc và tài sản mà họ có. Tư tưởng làm việc cho chính mình, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu giúp họ luôn lao động với công suất và trách nhiệm 100%.
  2. Tài sản luôn trong tầm ngắm (in of sight): Những tài sản của người nông dân như thửa ruộng, đàn gia súc, gia cầm, vv đều ở gần nơi sinh sống của họ. Người nông dân có thể quan sát cơ nghiệp của mình hàng ngày. Mỗi ngày họ đều có thể đi bộ ra cánh đồng quan sát sự tăng trưởng của cây lúa, cây ngô, của cá trong ao và đàn bò trên cánh đồng.
  3. Theo dõi công việc sát sao hàng ngày (recurring): Người nông dân theo dõi công việc và các tài sản của mình sát sao mỗi ngày, ít khi nào họ bỏ bê công việc. Dù cho có sự thay đổi nhỏ trên cây trồng, vật nuôi họ đều nắm được và có phương án hợp lý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *