Brexit là gì?

By | June 27, 2016

Là ghép giữa 2 từ Britain Exit chỉ việc ngày 23/6/2016 vừa qua 52% người dân vương quốc Anh đã bỏ phiếu thuận ủng hộ việc nước này chính thức rút chân (referendum) ra khỏi EU.

Toản bộ thông tin về Brexit từ BBC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *