Các kiểu Visa Mỹ

By | July 29, 2016

Bên dưới là 1 số kiểu Visa Mỹ mà mình đã từng trải nghiệm trong thời gian vừa qua:

  1. B1/B2: Visa du lịch, hội thảo, công tác (không phải là Visa làm việc).
  2. J1/J2: Visa theo diện trao đổi văn hóa, học thuật. Số 2 là phụ thuộc của số 1, VD: nếu chồng/vợ được cấp Visa J1, thì vợ/chồng của người đó sẽ được cấp Visa J2.
  3. H1B: Visa làm việc có thời hạn khoảng 3 năm.
  4. L1A: Visa dành cho vị trí quản lý có thời hạn khoảng 5 năm.
  5. F1: Visa dành cho du học sinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *