Cách tính lãi suất lũy tiến, công thức lãi mẹ đẻ lãi con

By | January 20, 2017

Nếu bạn gửi ngân hàng 10 triệu ngày hôm nay với lãi suất 7% một năm thì sau 5 năm bạn sẽ có bao nhiêu tiền?

Bạn có thể áp dụng công thức Tài sản tương lai = Tài sản hiện tại * lũy tiến theo số năm của (1 + lãi suất), hay FV = PV * grow(1 + r)t.

Trong đó:

  • FV = Future Value = Tài sản lương lai hay số tiền (gốc + lời) bạn thu được trong 5 năm tới, là con số bạn cần tính.
  • PV = Present Value = Tài sản hiện tại, số tiền gốc hiện tại của bạn – 10 triệu
  • R = Interest Rate = Lãi suất – 7%
  • T = Time = Thời gian gửi – 5 năm

Áp dụng công thức này trong Excel bạn sẽ có FV = 10000000*power((1+7%), 5) = 10000000 * (1+7%)^5 = 14,025,517.

Như vậy với số vốn ban đầu là 10 triệu gửi ngân hàng, số tiền gốc + lời mỗi năm của bạn lại sinh lời lũy tiến (compounding interest), sau 5 năm bạn thu về tổng số gốc (10 triệu) + lời (> 4 triệu).

Update 6/2017: Lãi suất lũy tiến còn có các tên gọi khác như lãi suất kép, lãi suất lũy kế hay lãi mẹ đẻ lãi con. Có 1 video trên Youtube giải thích khá cặn kẽ về những khái niệm này, và có kèm ví dụ minh họa, xin giới thiệu cùng các bạn:

Xem thêm  Phân biệt doanh thu và lợi nhuận

Bình luận