Call your mom

By | May 13, 2017

Ngày của Mẹ

Sáng Thứ 7, 13/5/2017 ở Mỹ, thức dậy check mail nhận được mail gửi từ một diễn đàn về nhiếp ảnh quen thuộc. Email rất đơn giản, tiêu đề là Call your mom, nội dung có hình ảnh minh họa của hai mẹ con.

Mình gọi điện về nhà hôm qua rồi, những lần trước gặp Mẹ đều nói chuyện trên 20 phút lận. Nhưng tối qua Mẹ ngắt sớm lắm, chắc Mẹ sợ gọi lâu tốn tiền, mặc dù mình gọi từ Google Voice chỉ tốn 7 cent một phút thôi.

Mẹ không dùng Smartphone, không dùng Facebook, Skype, Facetime, chỉ gọi được face to face với Mẹ khi chị hoặc vợ về quê, nhưng Mẹ là tất cả.

One thought on “Call your mom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *