Category Archives: Tài chính

Các khái niệm về tài chính cá nhân, kinh nghiệm về quản lý tài chính cá nhân, các kênh đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm gửi tiết kiệm lãi suất cao

Down payment là gì?

Down payment là từ được dùng rất phổ biến ở Mỹ để chỉ phần tiền đặt cọc khi cần thực hiện các giao dịch mua bán lớn như mua nhà, mua xe. Đây là phần tiền mà người mua sẽ trả trước một phần để đáp ứng điều kiện vay của ngân hàng, tổ chức… Read More »

Fintech là gì?

Fintech là gì? Là từ dùng để chỉ các công ty kinh doanh dịch vụ tài chính dựa trên nền tảng công nghệ (financial technology). Việc tích hợp các hình thức thanh toán mang tính đột phá về công nghệ như blockchain vào phần mềm quản lý được xem là hình thức vừa mang lại lợi ích… Read More »