Chèn hình ảnh vào chữ trong Photoshop

By | October 3, 2016

Dưới đây là các thao tác cơ bản giúp bạn chèn/lồng ghép hình ảnh vào trong chữ sử dụng Photoshop.

Bước 1: Bạn nhấn Ctrl + New để tạo mới 1 tài liệu trong photoshop, mình sẽ tạo 1 logo cho kênh Youtube Cuộc sống Mỹ của mình nên sẽ chọn kiểu tài liệu tạo mới là Transparent (PNG).

Bước 2: Bạn kéo hình ảnh dự kiến sẽ chèn vào chữ vô trong tài liệu đã tạo ở Bước 1, trường hợp của mình đó là 1 lá cờ Mỹ. Chọn Ctrl + J để tạo 1 Layer mới (Layer 1). Bạn thu nhỏ Layer 1 lại và chọn ẩn layer Background đi.

Bước 3: Bạn nhấn T để bật công cụ gõ Text, mình chọn font là Impact, cỡ chữ là 700 pt. Nếu muốn căn chình để dòng chữ nằm ở ngay chính giữa khung hình bạn có thể nhấn Ctrl + A sau đó dùng các Layer Alignment ở thanh công cụ.

Bước 4: Bạn kéo Layer 1 nên trên Layer Text, trọ chuột vô giữa 2 Layer và nhấn Ctrl + click chuột trái để tạo một liên kết. Tại bước này bạn đã hoàn tất việc chèn ảnh vô dòng chữ.

Bước 5: Trang trí bằng cách thêm Bevel Shadows cho dòng chữ.

Thêm/chỉnh Bevel.

Thêm/chỉnh Shadows.

Kết quả cuối cùng, có bổ sung thêm một lá cờ nhỏ để trang chí cho dòng chữ.

Chúc các bạn thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *