Chèn hình ảnh vào chữ trong Photoshop

By | October 3, 2016

Dưới đây là các thao tác cơ bản giúp bạn chèn/lồng ghép hình ảnh vào trong chữ sử dụng Photoshop.

Bước 1: Bạn nhấn Ctrl + New để tạo mới 1 tài liệu trong photoshop, mình sẽ tạo 1 logo cho kênh Youtube Cuộc sống Mỹ của mình nên sẽ chọn kiểu tài liệu tạo mới là Transparent (PNG).

Chèn ảnh vào chữ photoshop - Tạo mới file

Bước 2: Bạn kéo hình ảnh dự kiến sẽ chèn vào chữ vô trong tài liệu đã tạo ở Bước 1, trường hợp của mình đó là 1 lá cờ Mỹ. Chọn Ctrl + J để tạo 1 Layer mới (Layer 1). Bạn thu nhỏ Layer 1 lại và chọn ẩn layer Background đi.

Chèn ảnh vào chữ photoshop - Chọn ảnh để lồng vô chữ

Bước 3: Bạn nhấn T để bật công cụ gõ Text, mình chọn font là Impact, cỡ chữ là 700 pt. Nếu muốn căn chình để dòng chữ nằm ở ngay chính giữa khung hình bạn có thể nhấn Ctrl + A sau đó dùng các Layer Alignment ở thanh công cụ.

Bước 4: Bạn kéo Layer 1 nên trên Layer Text, trọ chuột vô giữa 2 Layer và nhấn Ctrl + click chuột trái để tạo một liên kết. Tại bước này bạn đã hoàn tất việc chèn ảnh vô dòng chữ.

Chèn ảnh vào chữ photoshop - Chèn layer ảnh lên layer text

Hoặc các bạn có thể click lên layer ảnh (Layer 1) và chọn Create Clipping Mask cũng cho kết quả tương tự.

Chèn ảnh vào chữ trong Photoshop

Bước 5: Trang trí bằng cách thêm Bevel Shadows cho dòng chữ.

Thêm/chỉnh Bevel.

Chèn ảnh vào chữ photoshop - Thêm hiệu ứng cho Text

Thêm/chỉnh Shadows.

Chèn ảnh vào chữ photoshop - Thêm hiệu ứng cho Text - 2

Kết quả cuối cùng, có bổ sung thêm một lá cờ nhỏ để trang chí cho dòng chữ.

Kết quả lồng ghép hình ảnh vào trong chữ bằng Photoshop

Chúc các bạn thành công và có nhiều hiệu ứng đẹp với việc lồng ảnh vào chữ trong Photoshop.

Bình luận