Phân biệt doanh thu và lợi nhuận

By | April 29, 2017

Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thế nào là Doanh thu, chi phí, lợi nhuận và tham khảo ví dụ thực tế từ một quán cơm sinh viên.

Doanh thu (revenue): Là tổng số tiền thu được từ khách hàng qua hoạt động kinh doanh.

Chi phí (cost): Là số tiền càn thiết phải chi ra để duy trì hoạt động kinh doanh.

Lợi nhuận (profit): Là dòng tiền (free cash flow) còn lại từ doanh thu sau khi đã trừ đi toàn bộ các chi phí.

Ví dụ thực tế về doanh thu & lợi nhuận qua việc kinh doanh quán cơm sinh viên.

  • Doanh thu (revenue): Là tổng số tiền thu được qua việc bán mỗi dĩa cơm cho sinh viên ngày 2 lần, trưa và tối.
  • Chi phí (cost): Tiền đi chợ mua thực phẩm, tiền lương cho đầu bếp và nhân viên, tiền thuê mặt bằng quán cơm, tiền điện, nước, đổ rác, chi phí chứng nhận an toàn thực phẩm, vvv
  • Lợi nhuận (profit): Tiền lời còn lại sau khi đã trừ đi chi phí.
Phân biệt doanh thu và lợi nhuận

Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí

Trong đầu tư chứng khoán thì việc chọn lựa các công ty có báo cáo kết quả kinh doanh lợi nhuận đạt trên 15% trong vòng 5 năm liên tiếp trở lại đây là rất quan trọng.

Xem thêm  FED - Cục dữ trữ liên bang mỹ là gì?

Bình luận