dpreview là gì?

By | July 11, 2016

DPReview – Digital Photography Review (www.dpreview.com/) là website chuyên nhận xét, đánh giá về các thiết bị ngành ảnh. DPReview được thành lập năm 1998 ở London, UK tới năm 2007 thì được mua lại bởi Amazon.com. Hiện tại toàn bộ team DPReview đều đang làm việc tại văn phòng ở Seattle, .

Xem thêm  Check engine light on Camry 2002

Bình luận