FED – Cục dữ trữ liên bang mỹ là gì?

By | March 17, 2017

Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ – Federal Reserve System hay gọi tắt là FED, là một cơ quan có người đứng đầu do Tổng thống và quốc hội Mỹ bổ nhiệm. FED là cơ quan duy nhất giữ trách nhiệm phát hành tiền tệ (in tiền dollar) cũng như kiểm soát lãi suất. Cơ quan này thường xuyên thay đổi lãi suất (interest rate) để bình ổn mức tăng trưởng của nền kinh tế. Khi thấy kinh tế có dấu hiệu ấm dần lên (sắc xanh trong biểu đồ chứng khoán Dow) thì FED sẽ tăng lãi suất nhằm giảm cầu mua sắm, từ đó bình ổn mức độ lạm phát. Vào thời điểm khủng hoảng kinh tế (recession) như năm 2008 thì FED sẽ hạ mức lãi suất xuống thấp nhất (có khi 0%) để kích cầu mua sắm, hy vọng đưa nền kinh tế nhích lên.

FED được thành lập từ 12 ngân hàng lớn và thường tổ chức các cuộc họp điều hành theo hình thức hội kín, rất ít người kể cả giới phóng viên được mời tham gia nên các hoạt động của tổ chức này thường không ai biết rõ trừ khi được thông báo rộng rãi.

Biểu tượng của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED)

Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ - FED

Federal Reserve System

Trụ sợ chính của FED đặt tại thủ phủ DC của Mỹ:

Trụ sở chính của Mỹ ở thủ đô Washington DC

 

Xem thêm  Down payment là gì?

Bình luận