Gõ tiếng việt chế độ Telex trên máy Mac

By | August 17, 2016

Giống như iPhone, máy Mac cũng hỗ trợ chế độ gõ tiếng Việt (cả Telex và VNI) mặc định mà không cần phải cài đặt thêm phần mềm. Để thêm chế độ gõ tiếng Việt này, bạn vô Setting Preferences > Language & Text > vô Tab Input Sources và thêm Vietnamese như hình bên dưới. Mình chọn Telex vì đó là chế độ mình thích khi xài Unikey trên máy Windows.

Screen Shot 2016-08-17 at 5.14.25 PM

 

 

 

 

 

 

 

 

P/s: Bài viết này được gõ trên máy Mac với bộ gõ tiếng Việt mặc định 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *