Liên kết tài khoản Google AdSense với Google Analytics

By | November 8, 2017

Nếu bạn dùng cùng một địa chỉ email để đăng ký cả 2 tài khoản Google AdSense (GA) và Google Analytics thì sau khi được xét duyệt GA sẽ tự động nhắc bạn liên kết với tài khoản Google Analytics. Việc liên kết sẽ giúp bạn xem được thêm nhiều thông tin về lợi nhuận của mỗi nguồn truy cập (traffic) tới website của bạn. Từ đó sẽ giúp bạn có kế hoạch tối ưu website/blog tốt hơn.

Bên dưới là các bước để liên kết Google AdSense với Google Analytics.

Click vào lựa chọn VIEW OPPORTUNITIES từ trang chủ của Google AdSense:

Liên kết tài khoản Google AdSense với Google Analytics

Chọn tiếp phần LINK YOUR ACCOUNT:

Liên kết tài khoản Google AdSense với Google Analytics

Chọn Link:

Liên kết tài khoản Google AdSense với Google Analytics

Bạn sẽ được chuyển tới giao diện của Google Analytics, tại đây bạn nhấn vô AdSense Linking:

Thiết lập liên kết với AdSense từ Google Analytics

Bạn nhấn chọn AdSense for Content và nhấn Continue để tiếp tục:

Thiết lập liên kết với AdSense từ Google Analytics

Ở bước Configure AdSense Link tiếp theo, bạn chọn 1 view của Google Analytics ở hộp drop-down để tiến hành liên kết ở phần Link configuration. Tên view là giá trị bạn đặt tên cho tài khoản Google Analytics webiste của bạn khi đăng ký:

Thiết lập liên kết với AdSense từ Google Analytics

Sau đó bạn nhấn Enable link:

Thiết lập liên kết với AdSense từ Google Analytics

Google thông báo quá trình liên kết có thể mất tới 24h để có hiệu lực, bạn nhấn Done để hoàn tất:

Liên kết Google AdSense và Google Analytics thành công

Lịch sử liên kết giữa 2 tài khoản đã được cập nhật trên giao diện của Google Analytics:

Liên kết từ Google Analytics tới Google AdSense

Và trên Google AdSense (bạn cũng có thể nhấn nút Unlink để bỏ liên kết tới Google Analytics bất cứ khi nào bạn muốn):

Xem thêm  Đánh giá laptop ASUS K401LB-FA007H

Liên kết từ Google AdSense tới Google Analytics

Chúc các bạn thành công.

Bình luận