Mạch cắm thử (breadboard) là gì?

By | June 20, 2016

Mạch cắm thử (breadboard) được tạo ra để người dùng phát triển các ứng dụng điện, điện tử có thể dễ dàng kết nối các linh kiện với nhau mà không cần mối hàn. Các linh kiện có thể cắm trực tiếp bằng tay sau đó gắn dây kết nối ngoài để hoàn thành mạch thử nghiệm.

Hình ảnh 1 breadboard:

Học điện tử cơ bản thực hành tốt nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *