Mạch cắm thử (breadboard) là gì?

By | June 20, 2016

Mạch cắm thử (breadboard) được tạo ra để người dùng phát triển các ứng dụng điện, điện tử có thể dễ dàng kết nối các linh kiện với nhau mà không cần mối hàn. Các linh kiện có thể cắm trực tiếp bằng tay sau đó gắn dây kết nối ngoài để hoàn thành mạch thử nghiệm.

Hình ảnh 1 breadboard:

Học điện tử cơ bản thực hành tốt nhất

Cách sử dụng mạch cắm thử (breadboard) như sau.

Trên 1 miếng breadboard (hoặc testboard) thường có 4 phần, trong đó 2 phần chính giữa có:

  • Các lỗ theo chiều rộng thì được nối dây với nhau, chúng ta không thể cắm 2 chân của một linh kiện (VD điện trở, tụ điện… ) vào 2 lỗ theo chiều rộng này.
  • Các lỗ theo chiều dài thì tách biệt với nhau, chúng ta có thể cắm 2 chân của một linh kiện (điện trở , tụ điện…) vào 2 lỗ theo chiều dài này.

Nếu muốn nối tiếp 2 điện trở thì ta cắm 1 điện trở vào 2 lỗ theo chiều dài, sau đó cắm 1 chân điện trở thứ 2 vào 1 lỗ có cùng chiều ngang với điện trở trước và 1 chân còn lại cắm vào 1 lỗ theo chiều dài khác. Ngoài ra:

  • Cách rãnh dài ở giữa breadboard để ngang cách 2 phần dùng để gắn IC.
  • Còn 2 phần nhỏ ở 2 bên breadboard là để cắm 2 dây nguồn.
Xem thêm  Điện trở (resistor) là gì?

Bình luận