Minh Khai attractions

By | March 7, 2016
  1. Ngõ vắng (ngay gần nhà)
  2. Đường sớm với người lao động đạp xe (đường ướt do phun nước chống bụi)
  3. Cửa hàng hoa ở đường Đại La
  4. Các cây ATM gần nhà Chị (ATM, withdraw, protection)
  5. Other: Nhà ăn SV Hanu
Xem thêm  Ngày lễ tạ ơn (Thanksgiving)

Bình luận