Những ngày dậy từ rất sớm

By | September 17, 2017

Chuẩn bị chuyển tới 1 thành phố mới, những ngày này đều cố gắng dậy từ rất sớm. Vừa lo công việc, vừa dành thời gian buổi sáng cuối tuần đi chụp một vài vantage point ở Houston để rồi sẽ rất nhớ H-town này một mai này khi đi xa (dù cũng ko xa lắm, vẫn lái xe về thăm OK :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *