Những ngày dậy từ rất sớm

By | September 17, 2017

Chuẩn bị chuyển tới 1 thành phố mới, những ngày này đều cố gắng dậy từ rất sớm. Vừa lo công việc, vừa dành thời gian buổi sáng cuối tuần đi chụp một vài vantage point ở Houston để rồi sẽ rất nhớ H-town này một mai này khi đi xa (dù cũng ko xa lắm, vẫn lái xe về thăm OK :))Houston sunrise - Bình minh Houston Texas USA

Xem thêm  Sleep tight

Bình luận