Thời sự và kinh tế

Tin tức thời sự và biến động kinh tế của các công ty luôn liên quan mật thiết với nhau. Tin tức về việc khủng bố diễn ra mạnh mẹ ở Trung Đông hoặc Bắc Âu có thể khiến các hãng hàng không bị ảnh hưởng doanh thu nặng nề do người dân không mua… Read More »

Chicken vs Turkey

Turkey is lower in cholesterol than most other meats, especially red meats (pork, beef, lamb, etc), and has a much better proportion of unsaturated fats to saturated fats than chicken. Per portion, turkey meat contains more protein per gram than beef, pork and chicken. They are both nutritious and rich in protein, though chicken has more… Read More »

Intake calories

Self-reported average energy intake of 2,640 calories for men and 1,785 calories per day for women is within current USDA recommendations, yet still higher than our previous generation. Since the majority of men and women in the U.S. are overweight or obese, many are eating more calories than they require. With the more convenient from… Read More »

Giáo dục giá trị theo cách người Mỹ

Người Mỹ rất coi trọng việc nhận biết giá trị của ai đó, hoặc một sự vật sự việc nào đó. Trẻ em Mỹ thông qua những trò chơi mang tính giáo dục cao đã có/phát triển khả năng nhận biết giá trị của mọi vật xung quanh từ rất sớm. Ví dụ như ô… Read More »

FED – Cục dữ trữ liên bang mỹ là gì?

Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ – Federal Reserve System hay gọi tắt là FED, là một cơ quan có người đứng đầu do Tổng thống và quốc hội Mỹ bổ nhiệm. FED là cơ quan duy nhất giữ trách nhiệm phát hành tiền tệ (in tiền dollar) cũng như kiểm soát lãi suất. Cơ… Read More »

Decoy effect explained

Decoy effect is a marketing strategy that can help increase sale revenue by adding a “noise” option between a fair and high prices option. Below is an example of decoy effect. One popcorn stand is offering 2 options, small cup for $3 and large cup for $7. The vast majority of customers pickup small cup… Read More »

Free videos to download

Below are three websites that allow you to download stock videos and use in your projects and media for free. https://www.videvo.net/video/legs-of-a-crowd-crossing-the-road-in-oxford-circus-2/5690/ https://videos.pexels.com/videos/waterfall-stream-nature-423 https://www.videezy.com/nature/551-white-flower-dark-green-background They are all provide high quality footage and clips, the last site (videezy) requires you to wait for 3 seconds before the free download about to start.

Calculate Annual, Quarterly, Monthly and Daily Compound Rate

If you are given the annual compound rate is 15%, how much is it for quarterly, monthly and daily? Below calculation shows you how to calculate compound interest rate for those time-frame. We use AR is term for Annual Rate, and T is Time Period, the value for T will be 4, 12, 365 for quarters,… Read More »

Should I close credit card?

Q: I own more than one credit cards and found difficulty when managing them all, especially remember their due date, should I close one with balance is zero? A: No, you should NOT close any credit card even the balance is 0. 30% of your credit score (FICO or TransUnion score) is calculated base on the… Read More »

Smartpad là gì?

Smartpad hay digital journal là một dạng sổ tay điện tử có kích thước như một tablet. Khi viết hoặc vẽ trên Smartpad bạn có thể chụp hình và lưu trữ lại qua tính năng scan/nhận dạng chữ viết đặc biệt của Smartpad. Wacom Bamboo Slate Smartpad là một thiết bị Smartpad từ công ty Nhật Bản… Read More »