Cập nhật mới trên nguyenhuutrong.com

By | September 5, 2016

Những cập nhật mới trên trang Blog (tháng 9/2016).

  1. Thêm menu My Photos hiển thị ảnh từ Flickr, có kèm theo title và descriptions. Sử dụng plugin Awesome Flickr Gallery để tạo và hiển thị photostream từ Flickr (cần có Flickr User ID và API để grant permission).
  2. Thêm widget My Flickr Photos hiển thị ảnh trên slidebar của Blog, các ảnh này được liên kết với Flickr photostream qua Plugin Slickr Flickr.
  3. Soạn bài viết trên Google Docs sau đó Publish lên Blog sử dụng Add-on Publish to WordPress và Plugin Jetpack.
  4. Sử dụng Plugin Image Watermark để tự động chèn watermark vào các hình minh họa cho các bài post, đồng thời disable right mouse click.

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm trang nhà 🙂

Xem thêm  Recent updates on nguyenhuutrong.com - May 2017

Bình luận