Tag Archives: blockchain

Fintech là gì?

Fintech là gì? Là từ dùng để chỉ các công ty kinh doanh dịch vụ tài chính dựa trên nền tảng công nghệ (financial technology). Việc tích hợp các hình thức thanh toán mang tính đột phá về công nghệ như blockchain vào phần mềm quản lý được xem là hình thức vừa mang lại lợi ích… Read More »