Tag Archives: buông bỏ

Past is past

Khó khăn lớn nhất chúng ta phải vượt qua đôi khi không phải là sự cạnh tranh, áp lực thời gian, những người khó cộng tác, mà đó chính là con người chưa hoàn thiện của chúng ta ở trong quá khứ. Những suy nghĩ tiêu cực trong tiềm thức, những thói quen xấu chính… Read More »