Tag Archives: chân máy ảnh

Tabletop/Mini tripod SIRUI 3T-35K (black)

Một vài thông tin nhanh về chân máy ảnh du lịch Tabletop/Mini Tripod SIRUI 3T-35K (màu đen). Giá gốc là 95 đô (cả thuế) trên BHPhoto rất thích hợp để chụp ảnh sản phẩm hoặc time-lapse góc thấp. www.bhphotovideo.com/c/product/1085542-REG/sirui_bsr3t35k_3t_35k_aluminum_tripod_kit_black.html Thông tin spec của chân máy: Material: Aluminum Load Capacity: 8.8 lb (4 kg) Maximum Height:… Read More »