Tag Archives: đầu tư

Tại sao EB5?

Visa EB-5 hay còn gọi là Visa đầu tư (trong chuỗi EB còn có EB1, EB2, EB3, 1 và 2 dành cho những người hoặc nổi tiếng, hoặc có học vị cao (giáo sư, tiến sỹ), 3 dành cho người lao động phổ thông) là kiểu Visa đang được quan tâm ở Việt Nam. Với… Read More »