Tag Archives: lễ tạ ơn

Ngày lễ tạ ơn (Thanksgiving)

Lại sắp tới một mùa Lễ tạ ơn mới, vài năm trở lại đây cứ khoảng trung tuần của tháng 11 là trong lòng lại thấy nao nao mỗi khi nghĩ về Lễ tạ ơn, phần lớn là sự phấn khích vì sắp có dịp được nghỉ dài 4 ngày, sẽ được tụ họp bạn… Read More »