Tag Archives: mỹ

Các kiểu Visa Mỹ

Bên dưới là 1 số kiểu Visa Mỹ mà mình đã từng trải nghiệm trong thời gian vừa qua: B1/B2: Visa du lịch, hội thảo, công tác (không phải là Visa làm việc). J1/J2: Visa theo diện trao đổi văn hóa, học thuật. Số 2 là phụ thuộc của số 1, VD: nếu chồng/vợ được cấp… Read More »