Tag Archives: photography

dpreview là gì?

DPReview – Digital Photography Review (www.dpreview.com/) là website chuyên nhận xét, đánh giá về các thiết bị ngành ảnh. DPReview được thành lập năm 1998 ở London, UK tới năm 2007 thì được mua lại bởi Amazon.com. Hiện tại toàn bộ team DPReview đều đang làm việc tại văn phòng ở Seattle, Washington.

Houston skyline photography locations

Top 10 locations of Houston skylines spots designed for fan of Cityscape photography like me, lol: Spindle Sculpture by Henry Moore (1400 Memorial Dr, Houston, TX 77019) Sam Houston Park (Houston City Hall) Houston Police Officers’ Memorial Glenwood Cemetery Jamail Skate Park / Sabine St. Bridge Leonel Castillo Community Center Hogg Park Rosemont Pedestrian Bridge… Read More »