Tag Archives: taxi

Tương lai nào cho Uber?

Nhân tiện có người bạn hỏi về Uber, viết một bài chơi 🙂 Uber đang đứng trước những ngày điêu đứng, một công ty private mới chỉ vài quý trước còn được định giá là 69 tỷ USD (market cap cao hơn cả Ford và General Motors) giờ tụt xuống gần 50 tỷ. Với số… Read More »