Tag Archives: visa

Tại sao EB5?

Visa EB-5 hay còn gọi là Visa đầu tư (trong chuỗi EB còn có EB1, EB2, EB3, 1 và 2 dành cho những người hoặc nổi tiếng, hoặc có học vị cao (giáo sư, tiến sỹ), 3 dành cho người lao động phổ thông) là kiểu Visa đang được quan tâm ở Việt Nam. Với… Read More »

Các kiểu Visa Mỹ

Bên dưới là 1 số kiểu Visa Mỹ mà mình đã từng trải nghiệm trong thời gian vừa qua: B1/B2: Visa du lịch, hội thảo, công tác (không phải là Visa làm việc). J1/J2: Visa theo diện trao đổi văn hóa, học thuật. Số 2 là phụ thuộc của số 1, VD: nếu chồng/vợ được cấp… Read More »