Thẻ xanh và quốc tịch Mỹ khác nhau thế nào?

By | October 28, 2016

Những người có (green card holder) và công dân Mỹ (US citizen) có phần lớn các quyền lợi như sau. Có 2 điểm chính sau mà người có bị hạn chế so với người quốc tịch Mỹ.

  1. Không được bầu cử – Người không được phép bầu cử. Dịp bầu cử năm 2016 vào ngày 8 tháng 11 tới chỉ dành cho các công dân Mỹ.
  2. Không được rời khỏi nước Mỹ quá lâu – Người chỉ được phép rời khỏi nước Mỹ tối đa là 6 tháng.

Hình minh họa mặt trước và mặt sau của Mỹ, có kích thước gần như một tấm bằng lái xe (driver license, ID) ở bên Mỹ.

Hai mặt thẻ xanh Mỹ

Xem thêm  Giới thiệu Visa đầu tư EB-5, 500 ngàn USD để có thẻ xanh Mỹ

Bình luận