Trí tuệ Do Thái

By | January 6, 2016

Người mù thắp đèn lồng để cho người khác nhìn thấy mình

Xem thêm  Quả lắc thành công

Bình luận